Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

(عکس از الکس وونگ / گتی ایماژ)

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

روز تحلیف در گذشته 4 مارس بود تا تصویب چه اصلاحیه ای آن را به 20 ژانویه منتقل کرد؟

نکته: دوره دوم FDR اولین دوره ای بود که در ژانویه آغاز شد.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer