Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اگر قانون را در کنار خود نداشته باشید چه کاری می توانید انجام دهید؟ آیا فکر کرده اید که به قاضی بگویید تحقیقات حقوقی برای هر دوی شما توهین است؟ زیرا این همان چیزی است که یکی از وکلا در پرونده های مختلف انتخاباتی ترامپ محاکمه کرده است. قاضی دنبال آن نرفت. در همین حال ، مرد بزرگ خود در جستجوی وکلای اطراف Mar-a-Lago است و این باعث می شود جو به این فکر بپردازد که چگونه افراد عادی این روزها وکالت پیدا می کنند. کاترین ما را در یک شخصیت تلویزیونی واقعیت تبدیل به وکالت ، که به دولت بایدن پیوسته است ، پر می کند. و ظاهراً همه همچنان در نشریات دیگر به جو حمله می كنند.

logo-footer