Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

آخرین ایالت ممنوعیت فروش الکل در روز انتخابات کدام کشور بود؟

نکته: ممنوعیت فروش الکل در روز انتخابات از اواسط دهه 1880 آغاز شد و هدف آن جلوگیری از رشوه دادن در نظرسنجی ها بود (یک سنت دیرینه آمریکا قدمت آن به جورج واشنگتن باز می گردد) ، اما تا سال 2014 برداشته نشد.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer