Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

بنابراین ، بسیاری از شرکت ها حقوق و دستمزد را افزایش دادند: جدی ، یک روز گذشته است. پل ویس، شپرد مولین، ویلیکی، سرخ شده فرانک، Munger عالی است، مورگان لوئیس، ویلکینسون استکلوف، وای خدای من ، هنوز ادامه دارد … گودوین پروکر، ویلمر هیل، پل هستینگ، آلن و اوری، هنوز ادامه دارد ماهی و ریچاردسون، خراب کردن، کوهن ظفر، و سیمپسون تاچر.

آه ، و دادگاه عالی یک روز بزرگ داشت: مشغول صرفه جویی در ACA و ساختن عدالت Alito MAD.

چی؟ شما بیشتر میخواهید؟ نظرت در مورد … چیه DOJ شکایت خود را علیه جان بولتون کنار گذاشت.

بیشتر؟؟ خوب، کیم کارداشیان ، چیزی چیزی. این همه دوستانی است که پیدا کردم.

logo-footer