Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

در میان همه وحشت های محیطی و کم تحرکی و ناتوانی زشت و بی پروایی که اگر آنها را به وجود نیاورد ، مطمئناً آنها را با چندین مرتبه بزرگتر و همچنین غیر قابل بحث تشدید کرده است. کوچک شدن اقتصاد حداقل به طور اسمی ادعا می شود که آن را ردیابی می کند ، مسلماً درست است که بازار سهام همچنان صعود می کند و ضربه می زند سوابق جدید همزمان با آنهایی که در COVID-19 تنظیم شده اند عفونت ، بستری شدن در بیمارستان و فوتشدگان. و بنابراین جای تعجب نیست که رکوردهایی در ورود شرکت ها به بورس نیز ثبت می شود.

logo-footer