Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

طبق یک نظرسنجی توسط Ogletree و گروه مشاوره BTI از 190 تصمیم گیرنده ارشد حقوقی و منابع انسانی داخلی ، چند درصد از پاسخ دهندگان می گویند که پیش بینی نمی کنند در 12 ماه آینده وکلای داخلی اضافه کنند؟

نکته: آن را با بازار جانبی Biglaw مقایسه کنید که شرح آن داده شده است هم اکنون آتش.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer