Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزانه ما خوش آمدید سوال بی اهمیت روز!

امروز ، کتی هوچول به عنوان اولین فرماندار زن ایالت نیویورک سوگند یاد کرد. کدام ایالت (ها) اولین زنان را به بالاترین مقام ایالت انتخاب کردند؟

نکته: در 1924 ، دو ایالت زنان را به عنوان فرماندار انتخاب کردند (هر دو در ژانویه 1925 سوگند یاد کردند). هر دو زن همچنین با فرمانداران سابق ایالت ها ازدواج کردند (یکی بیوه بود) که برای خدمت انتخاب شده بودند. در سال 1974 بود که یک زن بدون فرماندار و همسر همسر وی انتخاب شد.

پاسخ را در صفحه بعد مشاهده کنید.

logo-footer