Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

با توجه به آخرین رتبه معتبر Vault 100 ، کدام شرکت حقوقی Top 20 از 16 به 21 سقوط کرد؟

نکته: شرکت دارای 2020… هیجان انگیز سال 2020 بود زیرا مرکز بحث و جدال Biglaw بود که به نظر می رسد در درک این شرکت در صنعت حقوقی نقش داشته است.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer