Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

(تصویر از طریق گتی)

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزانه ما خوش آمدید سوال بی اهمیت روز!

با توجه به داده های جمع آوری شده توسط شرکت اطلاعاتی کامل Decipher ، کدام شرکت Biglaw در شش ماهه اول سال 2021 بیشترین همکار را استخدام کرده است؟

نکته: این شرکت بین ژانویه و ژوئن سال جاری 274 همکار دیگر را انتخاب کرد.

پاسخ را در صفحه بعد مشاهده کنید.

logo-footer