Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

با توجه به داده های پذیرش دانشکده حقوق 2020 که توسط ABA جمع آوری شده است ، چه دانشکده حقوقی قانون ییل را برای دانش آموزان با بالاترین میانگین معدل کارشناسی پیوند می دهد؟

نکته: این دانشکده حقوق غیر T14 دارای معدل متوسط ​​3.94 برای سال 2020 است – همانند ییل.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer