Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

بر هیچ کس پوشیده نیست که سیستم های مدیریت چرخه عمر پیشرفته قراردادها ارزش مشخصی را به بخش های حقوقی ارائه می دهند – به ویژه در عصر افزایش تقاضا برای بهره وری.

به عنوان جری لوین از قرارداد PodAi اخیراً در برنامه غیر رویدادی ذکر شده استرسیدن به مرحله نهایی و استراتژیک اجرای CLM بخصوص تأثیرگذار است.

وی گفت: “شما چرخه فروش خود را سرعت می بخشید ، درآمد ایجاد می کنید ، سریعتر می دانید چه چیزی در اسناد شما وجود دارد و می دانید که آنها کجا هستند.”

در این قسمت از Non-Event ، ما مورد استفاده ایده آل برای کاربرد نرم افزار CLM در عملیات روزانه شما را توضیح می دهیم.

فرم زیر را برای راهنمای رایگان عملیات حقوقی ، اتوماسیون و مدیریت مشارکت خریداران ما پر کنید!

logo-footer