Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

(عکس صفحه از طریق PBS NewsHour / YouTube)

آیا سنا می تواند رئیس جمهور پیشین را به اتهام استیضاح محاکمه کند؟ آیا یک شاهد واقعیت باید خود را از وکالت در دادرسی محروم کند؟ پاسخ به هر دو این س obviousالات واضح است که “بله” است ، و با این حال هفته گذشته تعدادی از رسانه های جناح راست تلاش کردند تا آب را گل آلود کنند ، تا جاناتان تورلی و از جمله آنها خواستار این شد که همه از جاناتان تورلی استناد نکنند. جو و کاترین همچنین در مورد مسابقه دادگاه عالی برای تصویب اعدامها در روزهای پایانی ترامپ و وضعیت صنعت حقوقی که به سال 2021 وارد می شود ، بحث می کنند.

logo-footer