Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

طبق نظرسنجی جدید Law360 در مورد جبران خسارت شریک Biglaw ، چند درصد از پاسخ دهندگان شریک سهام عدالت گفتند که غرامت آنها بیش از 1 میلیون دلار است؟

نکته: در این س compensationال جبران خسارت در شرکتهای دارای 1000 وکیل یا بیشتر بررسی شده است.

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer