Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

اد توجه داشته باشید: به ویژگی روزمره ما خوش آمدید سوال چیزهای بی اهمیت روز!

با توجه به اطلاعات جمع آوری شده توسط انجمن ملی جایگزینی قانون ، میزان استخدام جانبی کاردانی در سال 2020 چقدر کاهش یافته است؟

نکته: پیچیده نشوید: بازار جانبی در حال حاضر داغ است ، همانطور که مدیر اجرایی NALP جیمز لیپولد خاطرنشان می کند ، “این خبر ممکن است با تجربه فعلی مردم در بازار مغایرت داشته باشد ، جایی که گزارش می شود رقابت برای شرکای جانبی قرمز است. گرم ، اما در ژوئیه سال 2021 صنعت خدمات حقوقی در مکانی بسیار متفاوت از سال تقویم سال 2020 است. “

پاسخ را در صفحه بعدی مشاهده کنید.

logo-footer